*/ ?>

Välkommen till YH-väst

YH-väst är en ideell förening mellan skolor och utbildningsanordnare i Västsverige. Vi arbetar med marknadsföring, samordning och utveckling av Yrkeshögskoleutbildning. YH-väst arrangerar inga utbildningar – det gör våra medlemmar!

Våra medlemmar

  • Medlemsträffar

    Intressanta och inspirerande föreläsningar varvas med aktuell information från Myndigheten för yrkeshögskolan. Dessutom ett bra tillfälle för nätverkande och kunskapsutbyte med andra YH-anordnare. Anordnas ett par gånger per år för alla YH-västs medlemmar.

  • Utbildningsledar-
    utbildning

    En utbildning för den som arbetar som utbildningsledare eller är verksamhetsansvarig inom Yrkeshögskolan och känner att den vill ha en bättre överblick över de olika delarna av arbetet. Arrangeras regelbundet av YH-väst i samarbete med Yrkeshögskoleförbundet.